Bent u toe aan verandering?
Verandering is een proces naar meer succes.

Marjolein van Doorne

Ons aanspreekpunt voor financiële, administratieve adviezen, ondersteuning, arbeidscontracten en regelgeving. Haar ruime ervaring is een garantie voor gedegen en 'no nonsense' advies..

Mario van Doorne

Coachen en ondersteunen van kleine tot middelgrote organisaties. Advisering op het gebied van (re)organisatie, verandermanagement en marketingvraagstukken.
Onze diensten

  Bedrijfsanalyses en advies

  Verandermanagement

  Regelgeving, HR en contracten

  Financiële analyses en advies

  Ondersteuning algemeen

  Toetsen van ideeën

Eerste kennismaking
Wij zijn een open en laagdrempelig bedrijf en daarom geven wij u de mogelijkheid om vrijblijvend en kosteloos kennis met ons te maken. Tijdens dit eerste kennismakingsgesprek leggen wij u onze manier van werken meer gedetailleerder uit.

We bespreken samen met u de hoofdlijnen van uw vraagstelling. Dit kan onder andere betrekking hebben op personele vragen, contracten, wetgeving, investeringen, andere/nieuwe ideeën over uw te voeren beleid, nieuwe markten en marketing vraagstukken of andere, voor u belangrijke, zaken.
Natuurlijk komen ook uw persoonlijke en uw zakelijke doelstellingen aan bod.

Als na dit eerste gesprek blijkt dat onze aanpak u aanspreekt, maken we een nieuwe afspraak en bepalen we samen de te volgen procedure en tijdsplanning. U krijgt vanzelfsprekend van ons een indicatie van de te verwachten kosten.